библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Соломон строи храм

Историята на Спасението

Соломон строи храм

Тирският цар Хирам чу, че помазали Соломон за цар. И изпрати свои слуги при него, защото беше приятел на Давид през целия му живот.

Соломон също изпрати да кажат на Хирам: „Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да съгради дом на името на Господ, своя Бог, поради войните с околните народи, докато Господ не ги положи под стъпалата на неговите нозе. Но сега Бог ми даде спокойствие отвред. Нямам противник и няма вече спънки. Аз имам намерение да съградя дом на името на Господ, моя Бог, както Той бе казал на баща ми Давид: „Твоят син, когото ще поставя на престола вместо тебе, ще съгради дом на Моето име.“ Затова сега заповядай да ми насекат кедри от Ливан.“

Хирам отговори на Соломон: „Изслушах твоето известие. Ще изпълня всички твои желания за кедровите и кипарисовите дървета. Слугите ми ще ги свличат от Ливан до морето и ще ги докарват със салове до мястото, което ще ми определиш. Там ще ги стоварват и ти ще ги взимаш. Но и ти изпълни моето желание да доставяш храна за дома ми.“

Цар Соломон нареди да се съберат тридесет хиляди мъже от цял Израил. Той ги изпращаше в Ливан на смени по десет хиляди на месец. По един месец бяха в Ливан, а по два месеца в домовете си. Адонирам беше техен началник. Соломон имаше още и седемдесет хиляди преносвачи на товари, осемдесет хиляди каменоделци в планините, без да се смятат трите хиляди и триста началници, които той бе поставил да наглеждат работата и народа, който я извършваше.

Царят заповяда да докарват големи и подбрани камъни и да ги издялват за основата на храма.

Когато се изграждаше храмът, употребяваха издялани в каменоломните камъни, така че при градежа в храма не се чуваше нито чук, нито тесла, нито някакво друго желязно оръдие.

Соломон облече стените на храма отвътре с кедрови дъски, а пода покри с кипарисови.

Във вътрешната част на храма направи светилище, за да положи там ковчега на завета с Господ. Светилището беше дълго, широко и високо двадесет лакти. Той го обкова с чисто злато. Пред светилището направи жертвеник от кедър и също го обкова с чисто злато. И целия храм обкова с чисто злато.

В светилището направи два херувима от маслинено дърво, високи десет лакти. Постави херувимите в средата на светилището. Техните криле бяха разперени така, че крилото на единия се допираше до едната стена, а крилото на другия – до другата, а в средата на храма техните криле се докосваха. И херувимите обкова със злато. По всички стени на храма, отвътре и отвън, издълба изображения на херувими, палми и разпукващи се цветове. Обкова със злато и пода на храма във вътрешната и предната част.

Тогава Соломон свика при себе си в Йерусалим старейшините на Израил, началниците на всички колена и всички родове, за да пренесат ковчега на завета с Господ от Давидовия град Сион.

Свещениците внесоха ковчега на завета с Господ на неговото място – в светилището на храма, Светая-светих – под крилете на херувимите.

В ковчега нямаше нищо друго освен каменните скрижали, които Мойсей бе получил на Хорив, когато Господ сключи завет със синовете на Израил, след като бяха излезли от Египетската земя.

Когато свещениците излязоха от светилището, облак изпълни дома на Господ. Свещениците не можеха да продължат своята служба заради облака, понеже сиянието на Господ изпълни храма!

Царят се обърна с лице. И благослови цялото Израилево общество, което стоеше там. Той рече: „Благословен да бъде Господ, Бог на Израил, Който изпълни словото Си, което бе изрекъл. Аз се издигнах на мястото на баща ми Давид и седнах на престола на Израил, както каза Господ. И построих храм на името на Господ, Бог на Израил. Там приготвих място за ковчега на завета, който Господ бе сключил с нашите отци, когато ги изведе от Египетската земя.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.