библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Смъртта на Сисар

Историята на Спасението

Смъртта на Сисар

Израилевите синове започнаха пак да бършат зло пред очите на Господ. И Господ ги предаде в ръцете на ханаанския цар Явин, който царуваше в Асор. Негов военачалник беше Сисар. Викнаха синовете на Израил към Господ, защото Явин имаше деветстотин железни колесници и дваде­сет години жестоко ги угнетяваше.

В това време съдия на Израил беше пророчица Девора, жена на Лапидот. Тя живееше при Палма между Рама и Ветил в Ефремовата планина. И отиваха при нея синовете на Израил, за да отсъди тя техните спорове. Девора прати да повикат от Кадес сина на Авиноам, Варак. И му каза:

„Господ, Бог на Израил, ти заповядва да възлезеш на планината Тавор, да вземеш със себе си десет хиляди души от синове­те на Нефталим и на Завулон. Край потока Кисон аз ще доведа при тебе Сисар, военачалника на Явин. Ще го предам в твоите ръце заедно с колесниците и мно­голюдната му войска.“

Варак й отговори: „Ако ти дойдеш с мене, ще отида. Но ако не си с мене, няма да отида.“

Тогава Девора отиде с Варак в Кадес. И Господ докара в смут Сисар, всичките му колесници и цялата негова войска. Сисар слезе от своята бойна колесница и побягна пеша. Варак подгони войската до Харошет-Гоим.

И паднаха войните на Сисар под острия меч, и нито един човек не остана жив.

А Сисар се скри в шатрата на Яил, жената на кенееца Хевера. А между асорския цар Явин и дома на кенееца Хевера имаше мир.

Яил излезе да посрещне Сисар и му каза: „Влез, господарю мой, влез при мене и не се бой!“

Той влезе при нея в шатрата и тя го зави със завивката си. Сисар й каза: „Моля те, дай ми малко вода да пия, защото съм жаден.“

Тя развърза мех с мляко, даде му да пие и пак го скри. След това той й каза: „Застани при входа на шатрата и, ако дойдат и те попитат дали има някой тук, ти отговори, че няма.“

От умората Сисар заспа веднага. Докато спеше, Яил го уби.

А когато дойде Варак, гонейки Сисар, Яил го посрещна и му каза: „Влез, аз ще ти покажа човека, когото търсиш!“

 

Песента на Девора

В оня ден Девора и Варак, синът на Авиноам, запяха тази песен:

„Слушайте, царе, внимавайте, Велможи, аз ще пея и свиря на Господа, на Господа, Бога Израилев.

Когато излизаше Ти, Господи, от Сеир, когато идеше от полето Едомско, земята се тресеше, небесата трепереха и облаците вода проливаха.

Планините се топяха от лицето на Господа, Бога Израилев.

Да бъде благословена между жените Яил, жената на кенееца Хевера, между жените в шатрите да бъде благословена!

Той поиска вода, тя му мляко подаде, във велможка чаша донесе най-доброто мляко.

Лявата си ръка тя протегна към кола, а дясната – към чука ковашки.

Удари Сисар, разби главата му, смаза и прониза слепите му очи.

При нозете й се сгърчи, падна и се простря, при нозете й се сгърчи и се строполи – дето се сгърчи, там и падна поразен.

Тъй да погинат всички Твои врагове, Господи!

А ония, които Те обичат, да бъдат като слънце,

когато изгрява във всичката си сила!“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.