библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Смъртта на Мойсей

Историята на Спасението

Смъртта на Мойсей

Мойсей каза тези думи на всички синове на Израил:

„Сега съм на сто и двадесет години. Господ ми каза: „Ти няма да преминеш река Йордан! Исус Навин ще тръгне пред тебе!“

Мойсей повика Исус Навин и му каза пред всички израилтяни:

„Бъди твърд и храбър! Защото ти ще влезеш с народа в земята, която Господ се кле да даде на отците му. И ти ще му я разделиш на дялове. Сам Господ ще тръгне пред тебе, сам Господ ще бъде с тебе, няма да отстъпи от тебе и няма да те остави! Не бой се и не се ужасявай!“

Господ каза на Мойсей:

„Ето, ти ще се прибереш при предците си, а този народ ще започне да върви блудно подир чуждите богове на онази земя, в която отива. Ще Ме остави и ще наруши завета Ми, който съм сключил с него. И в този ден ще се разпали Моят гняв. Аз ще ги оставя и ще скрия лицето Си от тях. Народът ще бъде изтребен и ще го сполетят много злини и скърби. И ще каже в този ден: ,Дали ме сполетяха тези злини, задето Господ, моят Бог, не е сред мене?“ Тогава Мойсей изрече гласно пред цялата израилска общност тази песен:

„Слушай, небе, аз ще говоря и слушай, земьо, думите на моята уста. Да се разлее като дъжд учението ми, като роса да пада речта ми, като ситен дъждец по злакове, като проливен дъжд по трева!

Името на Господ ще прославя, въздайте слава на нашия Бог!

Той е твърдина, делата Му са съвършени и всичките Му пътища са праведни.

Бог е верен и неправда няма в Него,

Той е праведен и истинен.

Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения.

Попитай баща си и той ще ти обади, старците си – и те ще ти кажат.

Когато Всевишният даваше дялове на народите и когато разселваше синовете човешки, тогава сложи граници между народите по броя на синовете на Израил!

Защото част на Господ е Неговият народ, Яков е Негов наследствен дял.

Той го намери в пустинята, в тъжна и дива степ.

Закриляше го, грижеше се за него и го пазеше

като зеницата на окото Си.

Както орелът извиква пилците си от гнездото, вдига се над тях, простира крилете си, взима ги и ги носи на перата си, тъй Господ сам го води и нямаше с Него чужд бог.

Той го възкачи на земната височина, храни го с полски плодове и го кърми с мед из камък и дървено масло от твърда скала.

А Застъпника, Който те е родил, ти остави

и Бог, Който те е създал, забрави.

Господ видя това и в гнева Си отхвърли синовете Си и дъщерите Си, и рече: „Ще скрия лицето Си от тях и ще видя какъв ще бъде краят им, понеже те са род развратен, деца, в които няма вяра, защото те са народ, изгубил разсъдък, и в тях няма разум.

0, да бяха разсъдили и помислили за това и да бяха разбрали какво ще стане с тях!“

В същия ден Господ рече на Мойсей:

„Възкачи се на Небо, на планината Аварим в Моавската земя, срещу Йерихон, и погледни Ханаанската земя, която давам за владение на синовете на Израил! Умри на планината, на която ще се възкачиш, и се прибери при предците си, както умря брат ти Арон на планината Ор и се прибра при предците си. Защото съгрешихте против Мене при водите на Мерива в Кадес, в пустинята Син, задето не почетохте светостта Ми пред синовете на Израил. Затова ще видиш земята, която давам на синовете на Израил, но ти няма да влезеш в нея.“

Тогава Мойсей се възкачи на планината Нево, на връх Фасга, срещу Йерихон. Господ му показа цялата земя и му рече:

„Ето земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков, че ще дам на твоето поколение. Аз ти позволих да я видиш с очите си, но ти няма да влезеш в нея!“

И Мойсей, слуга на Господ, умря в Моавската земя, според думата на Господ. Погребаха го в долината на Моав срещу Вет-фегор, но и до днес никой не знае точно къде.

Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря. Но зрението му не бе отслабнало и силата му не бе отпаднала.

Синовете на Израил оплакваха Мойсей в моавските равнини тридесет дена. И минаха дните за плач и тъга по Мойсей.

А Исус, син на Навин, се изпълни с дух на премъдрост, защото Мойсей бе възложил върху него ръцете си. Израилевите синове му се покоряваха и правеха така, както бе заповядал Господ на Мойсей.

И в Израил не се издигна вече такъв пророк като Мойсей. Него Господ познаваше лице в лице. Чрез него Господ извърши големи личби и чудеса в Египет над фараона, над всичките му служители и над цялата му земя. Не се издигна вече пророк, който да извърши пред очите на цял Израил толкова големи чудеса с такава силна ръка като Мойсей.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.