Скръбна Божия Майка

Скръбна Божия Майка – 15 септември

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от Посланието до евреите               5, 7-9

Христос през дните на земния си живот със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към оня, който можеше да Го спаси от смърт и биде чут поради благоволението. Макар и да е Син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и като се усъвършенствува, стана за всички, които Му са послушни, причина за вечно спасение.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 30, 2-3в.3с-4.5-6.15-16.20 (О: 17в)

 

О Спаси ме с Твоята милост, Господи.

 

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя на веки; по Твоята правда избави ме: наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. О

 

Бъди ми каменна твърдина, дам и прибежище, за да ме спасиш, защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме управяй. О

 

Изведи ме от примката, която тайно са ми поставили, защото Ти си моя крепост. В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. О

 

Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог. Дните ми са в Твоя ръка: избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми. О

 

Колко много са у тебе благата, що пазиш за онези, които Ти се боят, и що си приготвил за онези, които се уповават на Тебе пред синовете човешки. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Щастлива си, Блажена Дево Марио, защото под кръста Господен без смърт заслужи палмата на мъченичеството.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан           19, 25-27

В онова време

При кръста Исусов стоеха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, че стои там, каза на майка Си: „Жено, ето Твоят син!“ После казва на ученика:

„Ето твоята майка!“ И от този час ученикът я прибра у дома си.

Това е слово Господне.

 

или

 

Четене от светото Евангелие според Лука           2, 33-35

В онова време:

Бащата и майката на Исуса се чудеха на това, що бе казано за Него.

Симеон ги благослови и каза на Мария – майка Му: „Ето, този е поставен за падане и ставане на мнозина в Израил и като знак на противоречие (и твоята душа меч ще прониже), за да се открият мислите на много сърца.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.