Св. Яков Апостол

Свети Яков Апостол – 25 юли

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни               4,7-15

Братя:

Ние носим съкровище в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбявани, но не стесня­вани; в затруднение сме, но не се отчайваме; гонени биваме, но не изоставяни; повалени биваме, но не загиваме, винаги носим в тялото си смъртността на Господа Исуса, та и животът Исусов да се открие в тялото ни. Защото ние, живите, непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, та и животът Исусов да се открие в смъртната ни плът. Тъй че смъртта действува в нас, а животът – във вас.

А като имаме същия дух на вярата, както е писано: „Повярвай и затова говорих“; и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че, който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е заради вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 125, 1-2ав.3сд-3.4-5.6 (О: 5)

 

О Който са сяли със сълзи ще жънат с радост.

 

Когато Господ връщаше Слоновите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. О

 

Тогава между народите се говореше: „Велико нещо извърши Господ над тях!“ Велико нещо Господ извърши над нас; ние се радвахме. О

 

Върни, Господи, нашите пленници, като потоците от юг. Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост. Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей           20, 20-28

В онова време:

Приближи се до Исуса майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от Него.

А Той й рече: „Какво искаш?“

Тя Му отговори: „Кажи, тия мои двама сина да седнат при тебе, един отдясно, а друг от ляво в Твоето царство.“

Исус отговори и рече: „Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия?“

Те Му отговарят: „Можем.“

Казва им: „Чашата Ми ще пиете; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене, сядането е за ония, за които е приготвено от Моя Отец.“

И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя.

Но Исус, като ги повика, рече: „Знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им; Между вас обаче няма да бъде той, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.“

Това е слово Господне.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.