Св. Матия Апостол

Св. Матия – 14 май

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от Деяния на Апостолите                                   1, 15-17.20-26

В онези дни стана Петър посред братята и рече (а бяха се събрали около сто и двадесет души): Мъже, братя, трябваше да се изпълни Писанието, що бе предрекъл Дух Свети чрез устата на Давид за Юда, водача на ония, които хванаха Исуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието за тая служба.

Защото в книгата на псалмите с писано: „Жилището му да запу­стее, и да няма кой да живее в него“, и: „достойнството му друг да вземе.“

И тъй, потребно е, един от тези мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Исус, начевайки от Ивановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.“

И поставиха двамина: Йосиф, именуван Варсава, когото нарекоха Юст, и Матия.

След това се помолиха и казаха: „Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама един, когото си избрал да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място.“

И хвърлиха жребие за тях, и жребието се падна на Матия, и той биде причислен към единадесетте Апостоли.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 112, 1-2.3-4.5-6.7-8 (О: 8)

 

О Господ го постави с князете на народа му.

 

Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне. Да бъде благословено името Господне от сега и до века.  O

 

От изгрев слънце до запад да бъде прославено името Господне. Висок над всички народи е Господ, Неговата слава е над небесата. О

 

Кой е като Господа, нашия Бог, който живее във висините, наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята? О

 

Из праха издига бедния, и от калта издига сиромаха, за да го постави с князете, с князете на народа му. О

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15, 9-17

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Мо­ята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му. Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.

Тази е Моята заповед: да се обичате един други, както Аз ви въз­любих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.

Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши гос­подарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си. Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Това ви заповядвам, да се обичате един други.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.