Св. Филип и Яков Апостоли

Св. Филип и Яков – 3 май

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                   15,1-8

Напомням ви, братя. Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите, чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали.

Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел: че Христос умря за греховете ни, според Писанията, и че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на единадесетте; после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха; после се яви на Яков, след това на всички Апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 112, 1-2.3-4.5-6.7-8 (О: 8)

 

О Техният звук се носи по цялата земя

 

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.   O

 

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по ‘цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. О

 

О Алилуя. Аз съм пътя, истината и животът, казва Господ; Филипс, който вижда мене, вижда и Отца. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14, 6-14

В онова време Исус каза на Тома:

„Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца ми; и отсега Го познавате и видяли сте Го.“

Филип Му рече: „Господи, покажи ни Отца, и стига ни.“

Каза му Исус: „Толкоз време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е и Отца. Как ти казваш: „Покажи ни Отца?“ Не вярвате ли, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе си не ги говоря. А Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата. Не вярвате ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в мене? Ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.

Истина, истина ви казвам: който вярва в мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца Си; и каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име. Аз ще го направя.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.