Св. Тома Апостол

Св. Тома Апостол – 3 юли

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                              2, 19-22

Братя:

Вие вече не сте чужденци и пришелци, а сте съграждани на светиите и свои на Бога, утвърдени върху основата на Апостолите и пророци­те, имайки за крайъгълен камък самия Исус Христос; в когото цялото здание, стройно сглобено, се издига в свет храм чрез Господа; върху който и вие се изграждате за Божие жилище в Духа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 116, 1.2 (О: Мк 16, 15)

 

О Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието.

 

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена.  O

 

Защото неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. О

 

О Алилуя. Защото Ме видя, Тома, ти повярва, казва Господ; блажени, които не са видяли, и са повярвали. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              20,24-29

Тома, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.

Другите ученици му казваха: „Видяхме Господа.“ А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“

След осем дена учениците му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: „Мир вам!“

После каза на Тома: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми: и не бъди невярващ, а вярващ.“ Отговори Тома и му рече: „Господ мой и Бог мой!“ Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видяли и са повярвали.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.