Св. Тимотей и Тит

Св. Тимотей и Тит – 26 януари

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                     1,1-8

Павел, апостол Исус Христов по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Исуса, до Тимотей, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца н от Христа Исуса, нашия Господ.

Благодаря на Бога, комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменавам в молитвите си денем и нощем, като при спомена за твоите сълзи копнея да те видя, за да се изпълня с радост, и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм, има я и в тебе.

Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъп, не се срамувай от страданията на нашия Господ Исус Христос, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за Евангелието по силата на Бога.

Това е Божие слово.

 

или

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит                     1, 1-5

Павел, раб Божий и апостол на Исуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието, с надежда за вечен живот, който неизменният в словото си Бог обеща преди вечни времена, а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител, Бога, до Тит, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога, Отца и от Господа Исуса Христа, нашия спасител.

Затова те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95, 1-2a.2a-3.7-8a.10 (О: 3)

 

О Разгласяйте между всички народи чудесата Господни.

 

Пейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Пейте на Господа, благославяйте името Му.  O

 

Благовестете от ден на ден Неговото спасение. Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. О

 

Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест, въздайте на Господа слава на името Му. О

 

Кажете на народите: „Господ царува!“ Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. О

 

 

О Алилуя. Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам на пленените освобождение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4,18-19

В онова време:

Господ избра и други седемдесет и двама и ги изпрати двама по двама пред себе си във всеки град и място, където мислеше да отиде.

И казваше им: „Жътвата е голяма, а работниците малко; молете за това господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Идете: Ето, аз ви пращам като агнета посред вълци! Не носете кесия, ни торба, ни обуща, и не поздравявайте никого по пътя.

И когато влезете в някой дом, първом кажете: Мир на този дом! И ако там живее син на мира, вашият мир ще почива върху него; ако ли не, ще се върне у вас.

Останете в този дом, яжте и пийте, каквото имат; защото работникът заслужава своята заплата.

Не преминавайте от къща на къща. И в който град влезете, и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните в него и казвайте им: Приближи се до вас царството Божие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.