Св. Стефан Първомъченик

Св. Стефан Първомъченик

26 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от Деяния на Апостолите            6,8-10;7,54-59

В онези дни:

Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса между народа. Тогава станаха някои от синагогата, тъй наречената синагога Либертинска, и Киринейска, и Александрийска, и тези от Киликия и Асия, за да спорят със Стефан; но не можаха да противостоят на мъдростта и духа, който говореше.

Като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби срещу него.

А той, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя Божията слава и каза: „Ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога.“

Но те, като закрещяха със силен глас, запушиха си ушите и се нахвърлиха единодушно върху него, и като го отведоха вън от града, почнаха да го убиват с камъни. А свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, на име Савел.

И хвърляха камъни върху Стефан, който се молеше и казваше:

„Господи Исусе, приеми духа ми!“ И като коленичи, викна с висок глас: „Господи, не зачитай им тоя грях!“

И като каза това, заспа в Господа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30, Зсд-4.6 и 8ав.16вс-17 (О: 6а)

 

О В Твоите ръце, Господи, предавам духа си.

 

Бъди ми каменна твърдина, дом за прибежище, за да ме спасиш. Защото Ти си моя каменна планина, и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме оправяй. O

 

В Твоя ръка предавам духа. Ти си ме избавял. Господи, Боже на истината. Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост, защото погледна на злочестието ми. О

 

Избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми; яви на Твоя раб светлото Си лице. Спаси ме с Твоята милост. О

 

О Алилуя. Благословен, който идва в името Господне; Господ е Бог и ни осия. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,17-22

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Пазете се от човеците; защото ще ви предадат на съдилища и ще ви бичуват в синагогите си, и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и през езичниците. И когато ви предадат, не се грижете, как или какво ще говорите, защото в оня час ще ви се даде какво да кажете.

Защото не сте вие, които ще говорите, а духът на вашия Отец, който ще говори във вас. И ще предаде брат брата си на смърт и баща чедото си; и ще възстанат чеда против родителите и ще ги убият, и ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който издържи до край, той ще бъде спасен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.