Св. Петър и Павел

Св. Петър и Павел – 29 юни

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене от Деяния на Апостолите           12, 1-11

В онези дни:

Цар Ирод тури ръка на някои от Църквата, за да им стори зло. И уби с меч Яков, брата Иванов. А като видя, че това се понрави на юдеите, хвана и Петър – тогава бяха дните на Безквасници, и като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа. И тъй, Петър беше пазен в тъмницата; а в това време Църквата непрестанно се молеше на Бога за него.

А когато Ирод щеше да го изведе, през тая нощ Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата пазеха тъмницата.

И ето, ангел Господен застана, и светлина блясна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петър в хълбока, събуди го и рече: “Стани скоро.” И веригите паднаха от ръцете му.

Тогава ангелът му рече: “Опаши се и обуй си обущата.” Така той и направи.

После му казва: “Облечи дрехата си и върви след мене.” Петър излезе и вървеше след него и не знаеше, че това, що прави ангелът, е истина, а мислеше, че гледа видение. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врата, които водеха за в града и които им се отвориха сами; те излязоха и преминаха една улица, и тозчас ангелът отстъпи от него.

Тогава Петър, като дойде в себе си, казва: “Сега разбрах наистина, че Господ прати Своя ангел и ме избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейският народ очакваше.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 8в)

О От всички мои опасности ме избави Господ.

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. O

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. O Подирих Господа и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. Които обръщаха поглед към Него просияваха, и лицата им няма да се посрамят. О

Ето, сиромахът викна и Господ чу, и го спаси от всичките му беди. O Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят, и ги избавя. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен човекът, който се Нему уповава. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей            4, 6-8.17-18

Възлюбени:

Аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизавах, пътя свърших, вярата опазих. Прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ,

Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.

Побързай да дойдеш при мене бързо.

Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва. Господ ще ме избави от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. На Него слава во веки веков. Амин.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Ти си Петър, и на този камък ще съградя Църквата Си и вратата адови няма да й надделеят. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              16,13-19

В онези дни:

Исус дойде в страната на Кесария Филипова и попита учениците Си и рече: “Човеците за кого Ме мислят Мене – Сина Човечески?”

Те Му казаха: “Едни – за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък за Иеремия или за един от пророците.”

Той им каза: “А вие за кого Ме мислите?”

Симон Петър отговори и каза: “Ти си Христос, Син на живия Бог.”

Тогава Исус му отговори и рече: “Блажен си, Симоне, син Ионин, защото плът и кръв не ти откри това, но моят Отец, който е на небесата; и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на този камък ще Съградя Църквата Си, и вратата адови няма да й надделеят и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.