Св. Петър и Павел навечерие

Св. Петър и Павел – 29 юни

ЛИТУРГИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене от Деяния на Апостолите           3, 1-10

В онези дни:

Петър и Иван заедно възлязоха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени Красни, да проси милостиня от влизащите в храма; той, като видя Петър и Иван, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня.

А Петър се вгледа в него заедно с Иван и рече: „Погледни ни!“ И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо.

Но Петър каза: „Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назорея стани и ходи!“

И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените, и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога. И познаха го, че беше оня, който седеше при Красните врата на храма за милостиня; и изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)

О Техният звук се носи по цяла земя.

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му въз­вестява твърдта,  Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. O

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни            1, 11-20

Братя:

Известявам ви, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко. Защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез открове­ние Исус Христово. Слушали сте за някогашното мое поведение в юдейството, че аз прекомерно гонех Божията Църква и я разорявах. И преуспявах в юдейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания.

А когато Бог, който ме избра от утробата на майка ми и ме при-зва чрез благодатта Си, благоволи да открие в мене Своя син, за да благовестя за него между езичниците, аз веднага се не съветвах с плът и кръв; нито възлязох в Йерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли; но отидох в Арабия и пак се върнах в Дамаск.

Отпосле, подир три години, възлязох в Йерусалим да се видя с Петър, и преседях у него петнадесет дена. Другиго от Апостолите не видях, освен Яков, брата Господен. А за това, що ви пиша, ето, пред Бога казвам, че не лъжа.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че те обичам. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Йоан.              21, 15-19

Когато Исус се яви на учениците си и се наобядва с тях, каза на Симон Петър: „Симоне Йонин, обичаш ли ме повече отколкото тези?“ Петър Му казва: „Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам.“ Исус му казва: „Паси Моите агънца.“

Казва му пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли ме?“

Петър Му казва: „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва: „Паси Моите овци.“

Казва му трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли ме?“

Петър се натъжи, задето трети път му каза: „Обичаш ли ме?“ и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш; ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва: „Паси Моите овци. Истина, истина ти казвам: Ко­гато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш.“ А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога.

И като рече това, казва му: „Върви подире Ми.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.