Св. Невинни Младенци Мъченици

Св. Невинни Младенци Мъченици

28 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол           1,5-2,2

Възлюбени:

Това е благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме: Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме според истината; ако обаче ходим в светлината, както и Той Сам е в светлината, имаме общение помежду си, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всякакъв грях.

Ако кажем, че нямаме грях, ние мамим себе си, истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.

Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате, но ако някой съгреши, то имаме пред Отца Ходатай, праведника Исуса Христа, и той е умилостивителна жертва за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 123, 2-3.4-5.7в-8 (О: 7а)

 

О Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.

 

Ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас. O

 

Води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа, бурни води биха преминали над нашата душа. О

 

Примката се скъса и ние се избавихме. Нашата помощ е в името на Господа, който сътвори небето и земята. О

 

О Алилуя. Тебе, Боже, хвалим. Тебе, Господи, прославяме; Тебе слави светлото войнство на Мъчениците, Господи. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              2,13-18

Като си отидоха мъдреците, ето, Ангел Господен се явява насъне на Йосиф и казва: „Стани, вземи детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби.“

Той стана, взе детето и майка му и през нощта замина за Египет. И стоя там до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господа чрез Пророка: „От Египет повиках Сина Си.“

Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати да избият всички деца във Витлеем и във всичките му предели, от две години надолу, според времето, което бе точно узнал от Мъдреците.

Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: „Глас се чу в Рама, плач и ридание и писък голям; Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.