Св. Лазар Мария и Марта

Св. Лазар Мария и Марта – 29 юли

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол                         4, 7-16

Възлюбени:

Нека се обичаме един друг, защото любовта е от Бога, и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов.

Божията любов към нас в това се яви, че Бог изпрати в света своя Единороден Син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта:

не ние възлюбихме Бога, а той пръв ни възлюби и прати Сина си като изкупителна жертва за нашите грехове.

Възлюбени, щом Бог така ни е възлюбил, и ние трябва да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и неговата любов е съвършена в нас.

По това познаваме, че ние пребъдваме в него и той в нас, дето ни е дал от своя Дух. Ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец изпрати своя Син за Спасител на света.

Който изповядва, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той – в Бога. И ние познахме и повярвахме, че Бог има любов към нас.

Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог в него.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (О: 9а)

 

О Вкусете и ще видите, колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша, и от всички мои опасности ме избави. О

 

Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ; блажен е човекът, който се Нему уповава. О

 

Бойте се от Господа, Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които Му се боят. Богатите обедняха и търпят глад, а ония, които търсят Господа, не са лишени от никое благо. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              11, 19-27

В онова време:

Мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Христос, посрещна Го; а Мария седеше вкъщи.

Тогава Марта рече на Исуса: „Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми; но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог.“

Исус й рече: „Брат ти ще възкръсне.“

Марта Му каза: „Зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден.“

Исус й рече: „Аз съм възкресението и животът: който вярва в Мене, и да умре, ще оживее; и всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре во веки. Вярваш ли това?“

Тя Му каза: „Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божи, който иде на света.“

Това е слово Господне.

 

или

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10, 38-42

В онова време:

Исус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седеше при нозете на Исуса и слушаше речта Му.

А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: „Господи, не Те е ли грижа, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.“

Исус й отговори и рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно: Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.