Св. Мария Магдалена

Св. Магдалена – 22 юли

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Песен на песните                     3, 1-4а

Тъй казва възлюбената:

„Нощес на леглото си търсих оня, когото обича душата ми; търсих го и го не намерих. Но аз ще стана, ще тръгна по града, по улици и стъгди, и ще търся този, когото душата ми обича: търсих го и го не намерих.

Срещнаха ме стражи, които пазят града: „Не видяхте ли онзи, когото обича душата ми?“ Но щом ги отминах, намерих оня, когото обича душата ми.“

Това е Божие слово.

 

или

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                     5, 14-17

Братя:

Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умряли. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Онзи, който умря за тях и възкръсна. Затова отсега ние не познаваме никого по плът;

ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 62, 3-4.5-6.8-9 (О: 2а)

 

О За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

 

Боже, Ти си мой Бог, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна. O

 

За да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището; защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. О

 

Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. О

 

Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привърза душата ми. Твоята десница ме поддържа. О

 

 

О Алилуя. Кажи ни, Марио, какво видя по пътя? Видях на Христа живия гроба и славата на Възкръсналия О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              20, 1. 11-18

В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът от гроба е махнат*

А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба: и вижда два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово.

И те й казват: „Жено, защо плачеш?“

Отговори им: „Дигнали моя Господ, и не зная, де са Го турили.“

Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои; ала не знаеше, че е Исус.

Исус й казва: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?“

Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: „Господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.“

Исус й казва: „Марио!“

Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“ (което значи: учител)!

Исус й казва: „Не се допирай до мене, защото още не съм възля-зъл при Отца Си. Но иди при братята ми и им кажи: „Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, Моя Бог и вашия Бог.“

Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците; „Че видяла Господа, и че това й казал.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.