Св. Лаврентий

Свети Лаврентий – 10 август

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни              9, 6-10

Братя:

Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог обича оня, който драговолно дава. А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело, както е писано: „Пръсна, раздаде на сиромаси, правдата му пребъдва вечно.“

А оня, който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 111, 1-2.5-6.7-8.9 (О: 5а)

 

О Добрият човек се смилява и на заем дава.

 

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди. Неговото поколение ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. О

 

Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си. Той няма да се поклати до века; във вечна памят ще остане праведникът. О

 

От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа. Сърцето му е крепко; той няма да се уплаши, когато погледне на враговете си. О

 

Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще се възвиси в слава. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Който Ме последва, той няма да ходи в мрак, а ще има светлината на живота, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан           12,24-26

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Истина, истина ви казвам: ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само: ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я погуби; а който мрази живота си на този свят, ще я запази за вечен живот.

Ако някой Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. Ако някой служи на Мене, него ще почете Моят Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.