Св. Катерина от Сиена

Св. Катерина от Сиена – 29 април

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол                           1,5 – 2,2

Това е благовестието, което чухме от Него, и ви възвестяваме: че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че има­ме общение с Него, а ходим в тъмнина, ние лъжем и не постъпваме по истината; ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях.

Ако кажем, че нямаме грях, сами се мамим, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен, за да ни про­сти греховете, и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.

Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгре­ши, то пред Отца имаме ходатай Исуса Христа праведника, и Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за грехо­вете на цял свят.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18 (О: la)

 

О Благославяй, душо мой. Господа.

 

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душа моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния, Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи O

 

Избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост н щедрости. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив; Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. О

 

Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят; защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. О

 

А милостта на Господа е от века до века към ония, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил тайните на царството на малките. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,25-30

В онова време Исус отговори и рече: „Прославям те, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на малките. Да, Отче, защото такова беше твоето благоволение.

Всичко ми е предадено от моя Отец; и никой не познава Сина освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душата си.

Защото игото ми е благо и бремето ми леко.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.