Св. Йоан Апостол и Евангелист

Св. Йоан Апостол и Евангелист

27 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           1, 1-4

Възлюбени:

Това, което беше в начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и което ръцете ни докоснаха, известяваме за словото на живота. И животът се яви, ние видяхме, свидетелствуваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше при Отца и ни се яви. Което видяхме и чухме, ви възвестяваме, за да имате общение с нас, нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.

Ние ви пишем това, за да бъде вашата радост съвършена.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 96, 1-2.5-6.11-12 (О: 12а)

 

О Радвайте се, праведни, в Господа.

 

Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови. Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му. O

 

Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя. Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. О

 

Светлина свети над праведника, и на правите по сърце – веселие. Радвайте се, праведни, в Господа, и славете паметта на светинята Му. О

 

О Алилуя. Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите, Господи. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              20, 2-8

В първия ден на седмицата Мария Магдалина изтича и дохожда при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им казва: „Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са го положили.“

Тогава излезе Петър и другият ученик и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като се наведе, видя, че покривките са там, но той не влезе вътре. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че повивките са там; а кърпата, която беше на главата Му, не беше при повивките, а сгъната на отделно място.

Тогава влезе и другият ученик, който пръв бе дошъл на гроба, и видя и повярва.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.