Св. Едит Щайн

Светa Едит Щайн – 9 август

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата на пророк Осия.              2,14в. 15в. 19-20

Това казва Господ:

„Ето, Аз ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из Египетската земя.

И ще те сгодя за Себе си во веки; ще те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе си във вярност, и ти ще познаеш Господа.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 44, 11-13.14-15.16-17 (О: 11а)

 

О Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си.

 

Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си, и забрави твоя народ и дома на баща си; и силно ще пожелае царят твоята красота, защото Той е Твой Господ и ти Му се поклони. О

 

Всичката слава на царската дъщеря е вътре: нейната дреха е със злато везана; в изпъстрена дреха я довеждат при царя; след нея водят при тебе девици, нейни дружки. О

 

Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в царевия чертог. Вместо твоите бащи ще бъдат твоите синове; ти ще ги поставиш князе по цяла земя. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Ела, невеста Христова, приеми короната, която Господ ти е приготвил за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей           25,1-13

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:

„Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилнците си взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха.

А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.“ Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.“ Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по – добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.

После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господине, отвори ни!“ А тоя им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви познавам.“

И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.