Св. Вартоломей Апостол

Свети Вартоломей Апостол – 24 август

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата Откровение на Свети Йоан Апостол               21, 9в-14

Ангелът ми заговори с думите: „Дойди, ще ти покажа жената, невястата на Агнеца.“

Па ме отнесе на голяма и висока планина духом и ми показа светия град Йерусалим, който слизаше от небето – от Бога, имайки славата си от Бога. Блясъкът му беше подобен на блясъка на скъпоценен камък, като кристалния камък яспис.

Той имаше голяма и висока крепостна стена с дванадесет порти. Върху портите се намираха дванадесет Ангела, и бяха написани имена на дванадсетте колена на синовете Израилеви.

Три от портите бяха на изток, три към север, три към юг, и три към запад. Крепостната стена на града имаше дванадесет основи, и върху тях имената на дванадесетте апостоли на Агнеца.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 144, 10-11.12-13ав.17-18 (О: срв 12)

 

О Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.

 

Да Те славят. Господи, всички Твои дела, и да Те благославят всички Твои светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество О

 

Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си. Той няма да се поклати до века; във вечна памят ще остане праведникът. О

 

Да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. О

 

Праведен е Господ във всичките си пътища k’-благ във всички си дела. Близо е Господ към всички, които го призовават, към всички, които го в истина призовават. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си Царят Израилев. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан           1, 45-51

В онова време:

Филип намери Натанаил и му каза: „Намерихме Исуса, Иосифовия син, от Назарет, за когото писаха Мойсей в закона и Пророците.“

А Натанаил му отговори: „Може ли да излезе от Назарет нещо добро?“

Филип му отговори: „Дойди и виж!“

Исус видя, че Натанаил иде към Него, и каза за него: „Ето истински Израилтянин, в когото няма лукавство“.

Натанаил Го попита: „Отде ме познаваш?“

Исус му отговори: „Аз те видях преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата.“

Натанаил му отговори: „Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си царят Израилев!“

Исус му отвърна: „Ти вяраваш, защото ти казах, че съм те видял под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш.“

После прибави: „Истина, истина, ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено, и Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.