Св. Варнава Апостол

Св. Варнава – 11 юни

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от Деяния на Апостолите                                   11, 21в-26; 13, 1-3

В онези дни:

Голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската Църква, и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа;

защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.

Тогава Варнава отиде в Tape да търси Савла. И като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ, и първом в Антиохия учениците бидоха наречени „Християни“.

В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно: Варнава и Симеон, наречен Нигер, и Луций Киринеец и Манахин, съвъзпитаник на Ирод четвъртовластника, и Савел.

Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза: „Отделете Ми Варнава и Савел за делото, за което съм ги призвал.“ Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1.2-3ав.3с-4.5-6 (О: 2в)

 

О Господ яви своето спасение пред очите на народите

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.   O

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Твой Своята милост към Яков и верността си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте.   O

 

Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски; при звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа. О

 

О Алилуя. Идете, поучавайте всички народи, казва Господ; Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10, 7-13

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте: даром получихте, даром давайте.

Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете.

А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: „Мир на тая къща“, и ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.