Св. Бригита

Св. Бригита – 23 юли

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                     2, 19-20

Братя:

Аз чрез закона умрях за закона, за да живея в Бога. Разпнах се с Христа, и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А това, че живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божи, който ме възлюби и предаде себе си за мене.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (О: 9а)

 

О Вкусете и ще видите, колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша, и от всички мои опасности ме избави. О

 

Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ; блажен е човекът, който се Нему уповава. . О

 

Бойте се от Господа, Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които Му се боят. Богатите обедняха и търпят глад, а ония, които търсят Господа, не са лишени от никое благо О

 

 

О Алилуя. Останете в моята обич, казва Господ; който пребъдва в мене и аз в него, той носи много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15, 1-8

В онова време:

Исус каза на учениците си: „Аз съм истинската лоза, а моят Отец е лозарят. Той отрязва всяка пръчка в мене, която не дава плод, а чисти всяка, която дава плод, за да дава повече плод. Вие вече сте чисти чрез словото, което съм ви говорил.

Пребъдвайте в мене, и аз във вас. Както лозовата пръчка от само себе си не може да дава плод, ако не остане на лозата, тъй и вие, ако не пребъдете в мене.

Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който пребъдва в мене, и аз в него, той дава много плод; понеже без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен вън както пръчката, и изсъхва; тогава хи събират, хвърлят ги в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в мене, и словата ми пребъдват във вас; каквото и да желаете, искайте и ще ви се даде.

С това ще се прослави моят Отец: ако вие принасяте много плод; и така ще бъдете мои ученици.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.