Св. Бенедикт

Свети Бенедикт – 11 юли

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата Притчи               2, 1-9

Сине мой, ако приемеш думите ми и спазваш в себе си заповедите ми, тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта и прикло-ниш сърцето си към размишления. Ако призоваваш знанието и викаш към разума, ако ги търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога;

защото Господ дава мъдрост, и от устата Му иде знание и разум.

Той запазва за праведните спасение и Той е щит за ходещите непорочно, Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на Своите светии. Тогава ще разумееш правда и правосъдие, доброта и всяка добра пътека.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 33, 2-3.4 и 6.9 и 12.14-15 (О: 2а)

 

О Ще благославям Господа във всяко време.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. О

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Които обръщаха поглед към Него просияваха, и лицата им няма да се посрамят. О

 

Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен човекът, който се Нему уповава. Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча. О

 

Нека сдържа езика си от зло, и устата си от коварни думи. Нека се отклони от зло и прави добро, да търси мир и да следва подир него. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей           19,27-29

В онова време:

Петър каза на Исуса: „Ето, ние оставихме всичко, и те последвахме: какво, прочее, ще имаме ние?“

А Исус му каза: „Истина ви казвам, че при пакибитието, когато Син човечески седне върху престола на своята слава, ще седнете и вие, които ме последвахте, на дванадесет престола, за да съдите дванадесетте Израилеви племена. И всеки, който напусне къща или братя, или сестри, или бащи, или майка, или жена, или деца, или нивя заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.