Генерални Аудиенции

Свещен съюз

8 ноември 1939 – Папа Пий XII

Свещен съюз

 

С особено благоволение първо ви поздравяваме, скъпи младоженци, които ни донесохте мисъл за вяра, за да получите нашата благословия, в такъв важен за вас момент, както за поетите задължения, така и за благодатта, която ви беше дадена .

Всъщност бракът налага нови задължения. Досега мнозина от вас са живели под бащиния покрив, без никакви собствени отговорности, ограничавайки се да помагат според възрастта и силите си на любимите баща и майка, които са им осигурявали място в огнището и вкъщи маса. Сега обаче вие ​​сте създали ново семейство, за което ще носите отговорност пред Бога и хората. Нека вашият дом бъде и изглежда християнски от първия ден. Нека Пресветото Сърце на Исус бъде негов Цар; че образът на разпнатия Спасител и този на сладката Дева Мария имат там почетно място. И това не само за да стане ясно на всички, че във вашия дом се служи на Бога и че гостите и приятелите трябва, както и вие самите, да прогонят от него всичко, което може да наруши неговия свещен закон: нечестни речи, лъжливи думи, гняв или виновни слабости; но също така да ви напомня, че Исус и Мария са най-постоянните и най-любящи свидетели и почти свързани със събитията във вашето семейство: радости, които Ние ви желаем многобройни, скърби или изпитания, които дори не могат да бъдат пропуснати. Защото и ти ще имаш, както всеки друг на този свят, своите часове на тъга. Може би в момента живеете в сладък сън; но коя мечта се противопоставя на реалността всеки ден? Въпреки това, срещу неизбежните разочарования, срещу трудностите, присъщи на брачния живот, благодатта на тайнството ви защитава. Във всяко щастливо или тъжно обстоятелство от живота ви, великата задача на християнския брак винаги остава за вас. За вас, християни, бракът не е чисто естествен съюз, а просто човешки договор; това е договор, в който Бог има своето място и единственото, което Му подхожда, тоест първото. Вие се обединихте пред неговия олтар, не само за да облекчите взаимно бремето на живота си, но и за да си сътрудничите със самия Бог в продължаването на Неговото творческо, консервативно и изкупително дело. Бог, приемайки и благославяйки вашите обещания, в същото време ви е дал специална благодат, за да ви направи все по-лесно да изпълнявате вашите нови и специфични задължения.

С тези чувства и тези пожелания ние сърдечно ви предаваме, като залог за най-изобилните небесни милости, Нашата бащинска апостолска благословия.

 

Папа Пий XII

Радиосъобщение

сряда, 8 ноември 1939 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.