Успение Богородично навечерие

Успение Богородично навечерие

Успение Богородично – 15 август   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из първата книга Паралипоменон             15, 3-4.15-16; 16, 1-2 В онези дни: Давид събра всички Израилтяни, Йерусалим, за да внесат ковче­га Господен на мястото му, което бе приготвил за него; па свика и синовете Ааронови и левитите. И синовете левитски понесоха ковчега…

Св. Петър и Павел навечерие

Св. Петър и Павел навечерие

Св. Петър и Павел – 29 юни ЛИТУРГИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО   ПЪРВО ЧЕТИВО Четене от Деяния на Апостолите           3, 1-10 В онези дни: Петър и Иван заедно възлязоха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени…

Рождение на Св. Йоан Кръстител навечерие

Рождение на Св. Йоан Кръстител навечерие

Рождение на Свети Йоан Кръстител – 24 юни ЛИТУРГИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО   ПЪРВО ЧЕТИВО Четене из книгата на пророк Иеремия.            1, 4-10 В дните на Иосия: Биде към мене слово Господне: „Преди да те образувам в утро­бата, Аз те познах; и преди да излезеш из утробата, осветих те, и поставих те…

Преображение Господне – година А

Преображение Господне – година А

Преображение Господне – година А   Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата на пророк Даниил                  7, 9-10.13-14 Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата My…

Пресвето Сърце Исусово – год. А

Пресвето Сърце Исусово – год. А

Пресвето Сърце Исусово – година А Петък след II неделя след Петдесятница   ПЪРВО ЧЕТИВО Четене из Книгата на пророк Второзаконие           7, 6-11 В онези дни: Мойсей говори на народа, думайки: „Ти си свет народ на Господа, твоя Бог; тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду…

Мъченичеството на св. Йоан Кръстител

Мъченичеството на св. Йоан Кръстител

Мъченичеството на св. Йоан Кръстител – 29 август   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата на пророк Иеремия               1, 17-19 В онези дни: Биде слово Господне към мене, казвайки: „Препаши бедрата си и стани, та им кажи всичко, що ти заповядвам: не бъди малодушен пред тях, за да те поразя…

Преображение Господне – година С

Преображение Господне – година С

Преображение Господне – година С   Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата на пророк Даниил                  7, 9-10.13-14 Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата My…

Св. Бенедикт

Св. Бенедикт

Свети Бенедикт – 11 юли   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата Притчи               2, 1-9 Сине мой, ако приемеш думите ми и спазваш в себе си заповедите ми, тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта и прикло-ниш сърцето си към размишления. Ако призоваваш знанието и викаш към разума,…

Св. Яков Апостол

Св. Яков Апостол

Свети Яков Апостол – 25 юли   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни               4,7-15 Братя: Ние носим съкровище в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбявани, но не стесня­вани; в затруднение сме, но не…

Св. Варнава Апостол

Св. Варнава Апостол

Св. Варнава – 11 юни   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от Деяния на Апостолите                                   11, 21в-26; 13, 1-3 В онези дни: Голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската Църква, и изпратиха…