Светото Семейство – II вечерна

ІІ ВЕЧЕРНА Светото Семейство

от Общо за Блажената Дева Мария

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Алеллуя.

 

Химн

 

Христе, за ангели блясък,

за нас Си вечна надежда,

дошъл в света, Ти поиска

да вкусиш семейна обич.

 

Блажена Дево Марийо,

единствена ти заслужи

самия Бог да прегръщаш

и с майчина гръд да кърмиш.

 

Йосифе, техен закрилник,

потомък на патриарси,

Божият Син те нарече

с достойното име “татко”.

 

Клони от корен Йесеев,

подслон за Богочовека,

о, чуйте тази молитва,

сърдечна, чиста, смирена.

 

Дарете наште семейства

със благочестиви нрави,

чрез вашата добродетел

и те нека станат святи.

 

Исусе, Боже във тяло,

баща и майка почитал ,

Тебе, с Отца и Духа ви,

светът изкупен прославя. Амин.

 

Ант. 1.  Подир три дни родителите на Исуса Го намериха в храма * да седи между учителите, да ги слуша и запитва.

 

Псалом 121

 

Зарадвах се, когато ми казаха: †

да идем в дома Господен. *

Ето, нозете ми стоят пред твоите порти, Йерусалиме,

 

Йерусалиме, ти, който си устроен като град, сглобен в едно, *

Там, където възлизат колената Господни,

 

по закона Израилев, *

нека славят името Господне.

 

Там стоят престолите на съда, *

престолите на дома Давидов.

 

Искайте мир за Йерусалим: *

да добруват ония, които те обичат!

 

Да бъде мир в твоите стени, *

добруване в твоите чертози! 

 

Заради моите братя и ближни казвам: мир на тебе! *

Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Подир три дни родителите на Исуса Го намериха в храма * да седи между учителите, да ги слуша и запитва.

 

Ант. 2. Исус тръгна с родителите Си * и дойде в Назарет; и им се покоряваше.

 

Псалом 126

 

Ако Господ не съзида дома, *

напразно ще се трудят строителите му;

 

ако Господ не опази града, *

напразно ще бди стражата.

 

Напразно вие ставате рано, седите до късно, †

ядете хляба на скръбта, *

когато Той на Своя възлюбен дава сън.

 

Ето, наследие от Господа са децата, *

награда от Него е плодът на утробата.

 

Каквото са стрелите в ръката на силния, *

същото са младите синове.

 

Блажен е човекът, който е напълнил стрелника си с тях! †

Те няма да се засрамят, *

когато ще говорят с враговете при портите.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Исус тръгна с родителите Си * и дойде в Назарет; и им се покоряваше.

 

Ант. 3. Исус преуспяваше в мъдрост и възраст * и в любов пред Бога и човеците.

 

Кол 1,3.12-20

 

Благодарим на Бога *

и Отец на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни направи способни да участваме *

в наследството на светиите в светлината,

 

избави ни от властта на мрака *

и ни пресели в Царството на възлюбения Си Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му *

и опрощение на греховете.

 

Той е образ на невидимия Бог, *

роден преди всяко създание,

 

защото чрез Него е сътворено всичко онова, †

което е на небесата и на земята, видимо и невидимо; *

било началства, било Престоли, било Господства, било Власти

 

Той е Глава на тялото, което е църквата; †

Той е началото, първороден между мъртвите, *

за да има във всичко първенство;

 

защото в Него благоволи Отец, *

да обитава цялата пълнота,

 

и чрез Него да примири със Себе Си всичко, †

било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, *

с Кръвта пролята на кръста.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Исус преуспяваше в мъдрост и възраст * и в любов пред Бога и човеците.

 

Четене                Фил. 2,6-7а

Исус Христос, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци.

 

Респонсорий

В. Христос се уподоби на своите братя, * за да им яви Своята милост.

Вс. Христос се уподоби на своите братя, * за да им яви Своята милост.

В. Яви се на земята и живя между хората.

Вс. за да им яви Своята милост.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христос се уподоби на своите братя, * за да им яви Своята милост.

 

Ант. на кантика: 

Година А: Йосиф дойде, * засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Месията ще се нарече Назорей.

Година В: Младенецът Исус растеше и крепнеше духом, * като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.

Година С: Исус тръгна с тях * и дойде в Назарет; и им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

Година А: Йосиф дойде, * засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Месията ще се нарече Назорей.

Година В: Младенецът Исус растеше и крепнеше духом, * като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.

Година С: Исус тръгна с тях * и дойде в Назарет; и им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

 

Моления

Исус Христос, Синът на живия Бог, беше дете в човешко семейство. Да Го величаем и да Го призовем:

Наш Спасителю и образ на святост.

Христе, чрез тайната на Твоето покорство към Мария и Йосиф

научи всички на почит и послушание към предстоятелите.

Ти обичаше Своите родители и беше обичан от тях,

укрепи всички семейства в мира и взаимната любов.

Ти винаги старателно изпълняваше волята на Своя Отец,

  стори Бог да бъде възвеличен във всяко семейство.

Христе, угрижените Ти родители Те намериха след три дни в дома на Отца,

  научи ни да търсим най-напред Божието царство.

Христе, Ти свърза със Себе Си Мария и Йосиф в небесната слава,

  допусни умрелите в семейството на светците .

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който благоволи да ни дадеш Светото семейство за образец, † стори, в добротата си, като подражаваме на Неговите добродетели и на взаимната Му любов, * да вкусим вечната награда в радостта на Твоите селения. Чрез  нашия Господ  Исус Христос,  твоя Син,  който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия  Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.