Светото Семейство – година В

Светото Семейство – година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.           3,3-7.14-17а

Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете. Който почита баща си, ще се очисти от грехове и ще се въздържа от тях и. в деня на своята молитва ще бъде чут.

И който уважава майка си, е като онзи, който придобива съкровища; който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъде чут.

Който уважава баща си, ще дългоденствува, и който слуша Господа, ще успокои майка си.

Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му; и да е отслабнал по ум, имай снизхождение и го не пренебрегвай, когато е в пълна сила; защото милосърдие към баща не ще бъде забравено; въпреки всичките ти грехове твоето благосъстояние ще се увеличи.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1.2-2ав.3сд-4,5-6 (О: 3с)

 

О Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.

 

Блажен всеки, който се бои, от Господа, който ходи по неговите пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш! O

 

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза. О

 

Ето тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.            3, 12-21

Братя, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.

А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.

Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. И всичко това, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.

Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно на Господа. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Мирът Христов да цари в сърцата ви; словото Христово да се вселява у вас изобилно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2,22-40

Когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Мойсеев, донесоха Исуса неговите родители в Иерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, „че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа“. И да принесат жертва, според реченото в закона Господен: „две гургулици или две гълъбчета.“

Тогава имаше в Иерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева: и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух Свети, че няма да види смърт, докато не видя Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма.

И когато родителите донесоха Младенеиа Исуса, за да извършат на него обичая по Закона, той го прегърна, благослови Бога и рече: „Сега отпускаш твоя раб, Господи, според думата си, смиром; защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците, и слава на твоя народ Израил“.

А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за Него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: „Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия – и на сама тебе меч ще прониже душата – за да се открият мислите на много сърца.“

Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си. Тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението в Иерусалим.

И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост, и благодат Божия беше върху него.

 

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.