Свети Симон и Юда Апостоли

Свети Симон и Юда Апостоли – 28 октомври

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни              2, 19-22

Братя:

Вие вече не сте чужди и пришелци, а съграждани на светиите и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на Апостолите и проро­ците, имайки Самия Исус Христос за крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възрастя в храм свет чрез Господа, върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)

 

О Техният звук се носи по цялата земя.

 

Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. О

 

Няма език и няма наречие, дето не бе се чувал техният глас. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Тебе, Боже, хвалим. Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука           6, 12-19

През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

Когато стана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които нарече Апостоли: Симон, когото нарече Петър, и брата му Андрей, и Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Юда Яковов и Юда Искариот, който стана Негов предател.

И като слезе заедно с тях. Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места и Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеряваха.

И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.