Свети Павел от Кръста

Свети Павел от Кръста – 19 октомври

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни              1, 18-25

Братя:

Словото на кръста е безумство за ония, които гинат; а за онези, които се спасяват, тоест за нас, сила Божия.

Защото писано е: „Ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните.“ Де е мъдрецът? Де е книжовникът? Де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят?

Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога във премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта.

Защото и Юдеите искат личби, и Гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа разпнатия, който за Юдеи е съблазън, а за Гърци безумство; пък за самите призвани, както Юдеи, тъй и Гърци -Божия сила и Божия премъдрост.

Защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е невежо у Бога, е по-силно от човеците.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 116, 1.2. (О: 16, 15)

 

О Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието.

 

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. О

 

Защото Неговата милост към нас е велика, и истината госпдня пребъдва вечно. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Блажени гладните и жадните за праведност, защото те ще се наситят. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей           16,24-27

В онова време:

Исус каза на учениците си: „Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. Който иска да спаси душата си, ще я загуби; а който загуби душата си заради мене, ще я намери. Защото каква полза има човек, ако придобие цял свят, а изгуби душата си? Или какво може да даде човек в замяна на душата си?

Син човечески ще дойде в славата на Отца си със своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.