Свети Матей

Свети Матей Апостол и Евангелист – 21 септември

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                4, 1-7.11-13

Братя:

Аз, окованикът за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте били повикани. Търпете се един друг с любов, с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, и залягайте да пазите единството на духа чрез връзката на мира. Вие сте едно тяло, и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание; един само Господ, една само вяра, едно само кръщение; един е Бог Отец на всички, който е над всички, и чрез всички и във всички.

Благодатта е дадена на всеки един от нас по мярката на Христо­вия дар. И Той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други евангелисти, други пастири и учители, за устройство на светиите в де­лото на служението, за изграждане на тялото Христово, докато всички достигнем до единството на вярата и познаването на Сина Божи, до съвършения човек, до мярката на пълното Христово съвършенство.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ               

Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)

 

О Техният звук се носи по цяла земя.

 

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. О

 

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на вселената. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Тебе, Боже, хвалим. Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9, 9-13

В онова време:

Като минаваше Исус, видя един човек, на име Матей, който седе­ше на митницата, и му каза: „Върви след Мене!“ И той стана и тръгна след Него.

Веднъж, когато Исус седеше на трапеза в къщата на Матей, много митари и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и учениците Му.

Като видяха това фарисеите, казаха на учениците Му: „Защо ва­шият Учител яде с митари и грешници?“

Исус, като чу това, каза: „Здравите нямат нужда от лекар, а бол­ните. Идете и се научете, какво значи: „Милост искам, а не жертва.“ Защото не дойдох да призова праведници, а грешници.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.