Свети Марко Евангелист

Свети Марко Евангелист – 25 април

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол               5, 5в-14

Възлюбени:

Покорете се един другиму в смирение, „защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат.“ И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде времето на посещението, всичките си грижи на Него възложете, защото Той се грижи за вас.

Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната Си слава в Исуса Христа, сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенствува, утвърди, укрепи и направи непоколебими. На Него слава и владичество во веки веков. Амин.

Написах ви на кратко по Силуан, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите.

Поздравява ви избраната заедно с вас Църква във Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други със свето целувание.

Благодат на всички вас, които сте в Христа Исуса. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 88, 2-3.6-7.16-17 (О: 2а)

 

О Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.

 

Твоите милости. Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще раз­гласям с уста Твоята истина. Защото казвам: „На веки е основана милостта“, на небесата Ти утвърди Твоята истина. О

 

И небесата ще прославят. Господи, Твоите чудни дела, и Твоята исти­на в събранията на светиите. Защото, кой на небесата ще се сравни с Господа, кой между синовете Божии ще се уподоби на Господа? . О

 

Блажен народът, който познава тръбния зов; те ходят в светлината на лицето Ти, Господи, и за Твоето име се радват цял ден, и с Твоята правда се възвишават. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Ние проповядваме разпнатия Христос, Божия сила и Божия премъдрост. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко           16, 15-20

В онова време Исус се яви на единадесетте и каза им:

„Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.

А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще из-гонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и ще бъдат здрави.“

А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдя­сно на Бога.

Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.