Свети Лука Евангелист

Свети Лука Евангелист – 18 октомври

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей               4, 9-17а

Възлюбени:

Демас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент – в Галатия, Тит – в Далмация. Само Лука е с мене. Вземи Марко и го доведи със себе си, защото ми е нужен в службата. Тихик изпроводих в Ефес. Кога дойдеш, донеси фелона, що оставих в Троада, у Карп, и книгите, особено кожените.

Александър ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му; от него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ми.

При първата моя защита никого нямаше при мене; всички ме оставиха; дано не ми се вмени за грях. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 144, 10-11.12-13ав.17-18 (О: срв 12)

 

О Твоите светии, Господи, ще оповестят славата на Твоето царство.

 

Да Те славят. Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии. Да проповядват славата на Твоето царство и да разказват за Твоето могъщество. О

 

За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. О

 

Праведен е Господ във всичките си пътища и благ във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го с истина призовават. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да отидете и принесете плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука           10, 1-9

В онова време:

Господ избра и други седемдесет и двама и ги изпрати двама по двама пред Себе си във всеки град и място, където мислеше да отиде.

И казваше им: „Жътва е голяма, а работниците малко; молете затова господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си.

Идете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете кесия, ни торба, ни обуща, и не поздравявайте никого по пътя.

И когато влезете в някоя къща, първом кажете: „Мир на тази къща“; и ако там живее син на мира, вашият мир ще почива върху него;

ако ли не, ще се върне у вас. Останете в тази къща, яжте и пийте, каквото имат; защото работникът заслужава своята заплата.

Не преминавайте от къща на къща, и в който град влезете, и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните в него, и казвайте им: „Приближи се до вас царството Божие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.