Свети Йосиф

 Свети Йосиф – 19 март

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из втората книга на Самуил.            7,4-5a.l2-14a.l6

В онези дни:

Ето, биде слово Господне към Натан: Иди, кажи на Моя раб Давид: Тъй говори Господ: „Когато се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, Аз ще въздигна твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и Аз ще закрепя царството му. Той ще съгради дом на името Ми, и Аз ще утвърдя престола на царството му до века. Аз ще му бъда баща, и той ще Ми бъде син.

И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до веки пред лицето Ми, и престолът ти ще пребъде до века.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 88, 2-3.4-5.27 и 29 (О: 37)

О Неговото потомство ще пребъде вечно.

Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина. O

Защото казвам: „На веки е основана милостта“, на небесата Ти утвърди Твоята истина. О

„Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давид: Ще утвърдя на веки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя престол.“ О

Той ще Ме нарича: „Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение.“ О

На веки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с него ще бъде верен.“ О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 4, 13.16-18.22

Братя:

Обещанието към Авраам или към потомството му – да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата.

Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, та и обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра потомци на Авраам, който е отец на всички ни (според както е писано: „Поставих те баща на много народи“) пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо. Който без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде потомството ти.“

Затова му се вмени за праведност.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Блажени, които живеят в дома Ти, Те непрестанно ще те възхваляват о Господи! О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              1,16.18-21.24a

Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос.

А рождението на Исус Христос стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети; а Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я посрами, поиска тайно да я напусне.

Но когато намисли това, ето. Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.“

Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангел Господен.

Това е слово Господне.

 

или

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2,41-51а

Всяка година родителите Исусови ходеха в Йерусалим за празника Пасха. И когато Той стана на дванадесет години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празника, а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Исус остана в Йерусалим, и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го потърсиха между роднини и познайници.

И като не Го намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха.

Подир три дни Го намериха в храма да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му. И като го Видяха, смаяха се.

И Му рече майка Му: „Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.”

Той им рече: „Защо сте ме търсили? Не знаете ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?” Но те не разбраха казаните от Него думи.

Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.