Свети Йосиф – 19 март – II вечерна

Свети Йосиф – 19 март

II Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Свят и сладък дом,
където детето Исус
крие славата си!

 

Йосиф обучава на смиреното
дърводелец изкуство
Сина на Всевишния.

 

До него Мария
прави дома му щастлив
на ясна радост.

 

Ръката на Господа
ги насочва и защитава
в дните на изпитанието.

 

О, семейство от Назарет,
експерт в страданието,
дарявай на света мира.

 

Слава на теб, Христе,
към Отца и Духа
през вековете на вековете. Амин.

 

Ант. 1. Мария и Йосиф намериха Исус в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 14

 

Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? *

кой може да обитава на Твоята света планина?

 

Оня, който ходи непорочно, †

върши правда *

и в сърце си говори истина;

 

който не клевети с езика си, †

не прави зло на приятеля си *

и не понася хули за ближния си;

 

оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, *

но който слави ония, които се боят от Господа;

 

който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява; †

който не дава парите си с лихва *

и не приема дарове против невинния.

 

Който постъпва тъй, *

няма да се поклати навеки.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Мария и Йосиф намериха Исус в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 111

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа *

и който крепко обича Неговите заповеди.

 

Неговото семе ще бъде силно на земята; *

родът на праведните ще бъде благословен.

 

Изобилие и богатство има в неговия дом *

и правдата му пребъдва вечно.

 

В тъмнина изгрява светлината на правите; *

тя е блага, милостива и праведна.

 

Добрият човек се смилява и на заем дава; *

в съда той ще даде твърдост на думите си.

 

Той няма да се поклати довека; *

във вечна памет ще остане праведникът.

 

От лоша мълва няма да се уплаши; *

сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

 

Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, *

кога погледне на враговете си.

 

Той пръсна, раздаде на сиромаси; †

правдата му пребъдва вечно; *

неговият рог ще се възвиси в слава.

 

Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, †

ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. *

Желанието на нечестивците ще загине.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Исус тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Откр. 15,3-4

 

Велики и чудни са Твоите дела, *

Боже Вседържителю!

 

Праведни и истинни са Твоите пътища, *

Царю на светиите!

 

Кой не ще се побои от тебе, Господи, †

и не ще да прослави Твоето име? *

защото само Ти си свет;

 

защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; *

защото Твоите присъди станаха явни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Исус тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       Кол. 3,23-24

И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци, знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите.

 

Респонсорий

 

В. Праведникът * ще цъфти като лилия.

Вс. Праведникът * ще цъфти като лилия.

В. Пред Господа вечно

Вс. ще цъфти като лилия.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Праведникът * ще цъфти като лилия.

 

Пасхално Време:

В. Праведникът ще цъфти като лилия. * Алилуя, алилуя.

Вс. Праведникът ще цъфти като лилия. * Алилуя, алилуя.

В. Пред Господа вечно

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Праведникът ще цъфти като лилия. * Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика: Когато Исус на трийсет години, започна мисята си, беше известен като син на Йосиф. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Когато Исус на трийсет години, започна мисята си, беше известен като син на Йосиф. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

Нека се обърнем с нашата обща молитва към Бог, извор за всяко бащинство на небето и на земята:
Отче наш, който си на небесата, чуй ни.

Свети Отче, Който разкри на Свети Йосиф тайната на Христос, скрита за вечни векове,

  дай ни да познаваме и обичаме все повече и повече Твоя Син, Който  е станал човек за нашето спасение.

Ти, който храниш небесните птици и обличаш полевите лилии,

  дай на всеки мъж всекидневния им хляб.

Ти ни повери делото на Твото творение в нашите ръце,

  дай на работниците, занаятчиите и селяните достойна награда за труда им.

О, източник на всяка святост, Който призоваваш всички човек да се съобразява на теб,

  дай ни чрез ходатайството на Свети Йосиф да вървим в святост и справедливост всеки ден от живота ни.

Погледни любезно към умиращите и мъртвите,

  нека бъдат вечно щастливи с Исус, Йосиф и Мария.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи Боже, който повери на блажения Йосиф да закриля ревностно началото на нашето спасение, стори, молим ти се, твоята Църква по негово застъпничество да остане вярна в изпълнението на тайните на човешкото изкупление. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия дух през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.