Свети Архангели

Свети Михаил, Гавраил и Рафаил Архангели – 29 септември

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата на пророк Даниил                7, 9-10.13-14

Видях, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата My – като чиста вълна; престолът Му – като огнен пламък, колелата My – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него, хиляда хиляди Му служеха, и десетки по десет хиляди предстояха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха.

Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен до Него. На Него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици: владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ               

Пс 137, 1-2а.2вс-3.4-5 (О: 3с)

 

О Пея Ти пред Ангелите, Господи.

 

Славя Те от все сърце, пея Ти пред Ангелите, задето послуша всички думи на устата ми; покланям се пред светия Ти храм. О

 

И славя Твоето име за Твоята милост и истина, защото Ти възвеличи словото Си по-високо от всяко име. В деня, когато повиках, Ти ме послуша, всели бодрост в душата ми. О

 

Ще Те прославят. Господи, всички земни царе, когато чуят думите на Твоята уста, и ще възпяват Господните пътища, защото е велика славата Господня. О

 

BTOPO ЧЕТИВО

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                    12, 7-12а

На небето настана война. Михаил и ангелите му воюваха с дракона, и драконът и неговите ангели воюваха, но не устояха, и вече нямаше място за тях на небето. И беше свален големият дракон, древната змия, наречена дявол и сатана, който прелъстява цялата вселена; той беше свален и заедно с него бяха свалени и ангелите му.

И чух на небето висок глас да говори: „Сега настана спасението и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото е свален клеветникът на нашите братя, който клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха чрез кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, без да жалят живота си, излагайки се на смъртна опасност.

Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях.

Това е Божие слово.

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Благославяйте Господа, всички Негови войнства. Негови служители, които изпълнявате волята Му.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,47-51

В онова време:

Исус видя Натанаила, че иде към Него, и каза за него: „Ето един истински Израилтянин, в когото няма лукавство.“

Натанаил Го попита: „Отде ме познаваш?“

Исус му отговори и рече: „Аз те видях преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата.“

Натанаил Му отговори: „Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си Царят Израилев!“

Исус му отговори и рече: „Ти вярваш, защото ти казах, че съм те видял под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш.“

После прибави: „Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено, и Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.