Свети Ангели Пазители

Свети Ангели Пазители – 2 октомври

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата Изход               23, 20-23а

Тъй казва Господ:

„Ето, Аз изпращам пред тебе ангела си да те пази по пътя и да те въведе в онова място, което съм приготвил. Пази се пред лицето му и слушай гласа му, и не се опирай, защото той няма да ти прости греха и името Ми е в него. Ако слушаш гласа му и изпълниш всичко, що ти каже, ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. И ще тръгне пред тебе Моят ангел.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 90, 1-2.3-4.5-6.10-11 (О: 11)

 

О Той заповяда на Ангелите си за тебе, да те опазват във всички твои пътища.

 

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия. И казва на Господа: „Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, на когото се уповавам. О

 

Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза. С перата Си ще те осени, и под крилете Му ще бъдеш на безопасно. О

 

Щит и ограда е неговата истина; Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. О

 

Зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите за тебе, да те опазват във всички твои пътища. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей           18, 1-5.10

В оня час се приближиха до Исуса учениците Му и казаха: „Кой ли е по-голям в царството небесно?“

И като повика Исус едно дете, постави го посред тях и каза: „Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като децата, няма да влезете в царството небесно.“ Затова, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно, и който приеме в Мое име едно такова дете, Мене приема.

Гледайте да не презрете едно от тези малките; казвам ви, понеже техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя небесен Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.