Свети Ангели Пазители – II вечерна

Свети Ангели Пазители – 2 октомври

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

О Христе, Слово на Отца,

славен цар сред ангелите,

светлина и спасение на света,

ние вярваме в Теб.

 

Храна и питие за живота,

балсам, манта, жилище,

сила, убежище, утеха,

ние се надяваме на Теб.

 

Освети със своя Дух

тъмната нощ на злото,

насочвай нашия път

към Отца. Амин.

 

Ант. 1.   Около ония, които се боят от Бога, Ангелът застава и ги избавя.

 

Псалом 33,1-11

 

Ще благославям Господа във всяко време; *

хвалата за Него винаги е в устата ми.

 

С Господа ще се хвали душата ми; *

ще чуят кротките и ще се развеселят.

 

Величайте Господа с мене, *

и да възхвалим името Му заедно.

 

Подирих Господа, и Той ме послуша *

и от всички мои опасности ме избави.

 

Които обръщаха поглед към Него, *

просияваха, и лицата им няма да се посрамят.

 

Ето, сиромахът викна, *

и Господ чу и го спаси от всичките му беди.

 

Ангелът на Господа застава *

около ония, които Му се боят, и ги избавя.

 

Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! *

Блажен е човекът, който се Нему уповава!

 

Бойте се от Господа, (всички) Негови светии, *

защото няма оскъдност у ония, които Му се боят.

 

Лъвчетата бедствуват и търпят глад, *

а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Около ония, които се боят от Бога, Ангелът застава и ги избавя.

 

Ант. 2. Хвала на Господа! Неговия ангел ме пази.

 

Псалом 33,12-23

 

Дойдете, деца, послушайте ме: *

на страх Господен ще ви науча.

 

Иска ли човек да живее *

и обича ли дълголетие, за да види блага?

 

Нека сдържа езика си от зло *

и устата си от коварни думи;

 

нека се отклонява от зло и прави добро; *

да търси мир и да следва подир него.

 

Очите на Господа са обърнати към праведниците, *

и ушите Му – към техните вопли.

 

Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, *

за да изтреби от земята помена им.

 

Викат (праведниците), и Господ слуша *

и ги избавя от всичките им скърби.

 

Близо е Господ до сломените по сърце, *

и смирените по дух ще спаси.

 

Много са скърбите на праведника, *

но от всички тях Господ ще го избави.

 

Той пази всички негови кости; *

ни една от тях не ще се строши.

 

Злото ще убие грешника, *

и които мразят праведника, ще загинат.

 

Господ ще избави душата на рабите Си, *

и никой от ония, които се Нему уповават, няма да загине.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Хвала на Господа! Неговия ангел ме пази.

 

Ант. 3. Благословете Бог в небето, благодарете пред живите: той ви разкри милостта Си.

 

Откр. 11:17-18; 12:10б-12а

 

Благодарим Ти, Господи, Боже Вседържителю, *

Който си, Който си бил и Който идеш,

 

задето си проявил Твоята голяма сила *

и си се възцарил!

 

И разлютиха се народите, †

и дойде гневът Ти, *

и времето да бъдат съдени мъртвите,

 

и да дадеш отплата на Твоите раби – *

на пророците, на светиите

 

и на ония, които се боят от името Ти, *

малки и големи, и да погубиш губителите на земята.

 

Сега настана спасението и силата, †

и царството на нашия Бог *

и властта на Неговия престол,

 

понеже е свален клеветникът на братята ни, *

който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.

 

Те го победиха с кръвта на Агнеца*

и със словото на своето свидетелство,

 

и не милееха за душата си *

дори до смърт.

 

Затова веселете се, небеса, *

и вие, които обитавате в тях!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Благословете Бог в небето, благодарете пред живите: той ви разкри милостта Си.

 

Четене     Откр. 8,3-4

Тогава дойде друг Ангел със златна кадилница и застана пред жертвеника; и му се даде много тамян, та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на Ангела пред Бога.

 

Респонсорий

В. На Своите ангели той те повери: * те ще пазят твоя път.

Вс. На Своите ангели той те повери: * те ще пазят твоя път.

В. Ще те носят на ръце.

Вс. Те ще пазят твоя път.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. На Своите ангели той те повери: * те ще пазят твоя път.

 

Ант. на Кантика: 

Техните ангели винаги виждат лицето на моя Отец, който е на небесата.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Антифон на Кантика

Техните ангели винаги виждат лицето на моя Отец, който е на небесата.

 

Моления

Благословен да бъде Бог, който в своето провидение ни е поверил на своите ангели да ни пазят по пътя ни. Обединени във вечерна хвала, нека кажем с вяра:
Царю на ангелите, чуй ни.

Боже, който си създал ангелите, за да възвестяват твоите чудни дела,

нека те ни помогнат да възвестим Твоето величие с думи и живот.

О Господи Всевишни, когото ангелите възхваляват и хвалят без спиране,

—  нека всички се присъединят към вечната хвала, която Църквата Ти възклицава.

Ти, който заповядваш на ангелите да пазят твоите верни,

нека пътниците и изгнаниците се върнат щастливо по домовете си.

Ти, който повери известяването на мира на ангелите,

нека донесат мир на цялата земя.

Когато ще изпрати ангели да съберат хора от четирите краища на земята,

нека всичките ти деца бъдат въведени в събранието на избраните.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който благоволи в неизразимото си провидение да изпратиш своите ангели, за да ни пазят; стори да бъдат винаги защитени от тяхното покровителство и да се радват на вечното общение с тях тези, които смирено ти се молят. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.