Генерални Аудиенции

Светият Дух Третото Лице на Пресветата Троица

8 май 2013 – Папа Франциск

Светият Дух Третото Лице на Пресветата Троица

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Великденският сезон, който живеем радостно, ръководени от литургията на Църквата, е par excellence сезонът на Светия Дух, даден „без мярка“ (вж. Йоан 3:34) от Исус, разпнат и възкръснал. Това благодатно време завършва с празника Петдесетница, в който Църквата преживява отново изливането на Духа върху Мария и апостолите, събрани в молитва в Горната стая.

Но кой е Светият Дух? В Символа на вярата ние изповядваме с вяра: „Вярвам в Светия Дух, Господ и Животворящ“. Първата истина, към която се придържаме в Символа на вярата, е, че Светият Дух е Kýrios, Господ. Това означава, че той наистина е Бог точно както Отец и Син; обектът, от наша страна, на същия акт на обожание и прослава, който отправяме към Отца и към Сина. Наистина, Светият Дух е Третото Лице на Пресветата Троица; той е великият дар на Възкръсналия Христос, който отваря ума и сърцето ни за вяра в Исус като Син, изпратен от Отца и който ни води към приятелство, към общение с Бога.

Бих искал обаче да обърна специално внимание на факта, че Светият Дух е неизчерпаемият източник на Божия живот в нас. Хората по всяко време и навсякъде желаят пълноценен и красив живот, справедлив и добър, живот, който не е застрашен от смърт, който все още може да узрее и да расте до пълнота. Човек е като пътник, който, пресичайки пустините на живота, жадува за живата вода: бликаща и свежа, способна да утоли дълбокото му желание за светлина, любов, красота и мир. Всички изпитваме това желание! И Исус ни дава тази жива вода: той е Светият Дух, който изхожда от Отца и когото Исус излива в нашите сърца. „Аз дойдох, за да имат живот, и то изобилно“, ни казва Исус (Йоан 10:10).

Исус обещава на самарянката, че ще даде изобилие от „жива вода” завинаги на всички онези, които Го признаят за Сина, изпратен от Отца, за да ни спаси (вж. Йоан 4:5-26; 3:17). Исус дойде, за да ни даде тази „жива вода“, който е Светият Дух, за да може животът ни да бъде ръководен от Бог, да бъде движен от Бог, подхранван от Бог. Когато казваме, че християнинът е духовно същество, имаме предвид точно това: християнинът е човек, който мисли и действа в съгласие с Бога, в съответствие със Светия Дух. Но се питам: а ние, мислим ли според Бога? Действаме ли според Бога? Или се оставяме да бъдем ръководени от много други неща, които със сигурност не идват от Бог? Всеки от нас трябва да отговори на това в дълбините на собственото си сърце.

В този момент можем да се запитаме: защо тази вода може да утоли жаждата ни напълно? Знаем, че водата е от съществено значение за живота; без вода умираме; тя утолява, измива, прави земята плодородна. В Посланието до римляните намираме следните думи: „Божията любов се изля в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден” (5:5). „Живата вода“, Светият Дух, Дарът на Възкръсналия, който живее в нас, пречиства ни, осветява ни, обновява ни, преобразява ни, защото ни прави участници в самия живот на Бога, който е Любов. Ето защо апостол Павел казва, че животът на християнина се движи от Светия Дух и от неговия плод, който е „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание” (Гал. 5: 22-23). Светият Дух ни въвежда в божествения живот като „деца в Единородния Син“.

В друг пасаж от Посланието до римляните, който сме припомняли няколко пъти, Св. Павел го обобщава със следните думи: „Защото всички, които се водят от Божия Дух, са Божии синове. Защото вие… сте получили духа на синовството. Когато викаме, „Авва! Отче!“ самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме деца на Бога и ако сме деца, тогава наследници, наследници на Бога и сънаследници с Христос, при условие че страдаме с Него, за да можем също да бъдем прославени с него” (8:14-17). Това е скъпоценният дар, който Светият Дух носи в сърцата ни: самият живот на Бог, животът на истински деца, връзка на доверие, свобода и доверие в любовта и милостта на Бог. Освен това ни дава ново възприемане на другите, близки и далечни, винаги разглеждани като братя и сестри в Исус, които трябва да бъдат уважавани и обичани.

Светият Дух ни учи да виждаме с очите на Христос, да живеем живота, както Христос е живял, да разбираме живота, както Христос го е разбирал. Ето защо живата вода, която е Светият Дух, утолява нашия живот, защо ни казва, че сме обичани от Бог като деца, че можем да обичаме Бог като Негови деца и че чрез Неговата благодат можем да живеем като Божии деца, като Исус. А ние, слушаме ли Светия Дух? Какво ни казва Светият Дух? Той казва: Бог те обича. Той ни казва това. Бог те обича, Бог те харесва. Наистина ли обичаме Бог и другите, както Исус? Нека се оставим да бъдем водени от Светия Дух, нека Му позволим да говори на сърцето ни и да ни каже това: Бог е любов, Бог ни чака, Бог е Отец, Той ни обича, както обича истинският баща, той ни обича истински и само Светият Дух може да ни каже това в сърцата ни. Нека чуем Светия Дух, нека се вслушаме в Светия Дух и нека продължим напред по този път на любов, милост и прошка. Благодаря ви.

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, сряда, 8 май 2013 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.