Biblia Vulgata

Светата Библия

In Hoc Signo Vinces

В цялата смислена човешка история Свещеното Писание, Библията е била една от най-търсените и четени книги в световен мащаб.

Преведена на повече от 2400 езика, отпечатвана в многомилионни тиражи всяка година и разпространявана до най-отдалечените места на земята –

Тази книга заема централно място в човешката култура.

Светата книга

Библията е имала и продължава да има забележителна роля в историята на човешката цивилизация.

Писмеността на много народи възниква заради необходимостта Библията да се преведе като цяло или отделни части от нея на техния говорим език.

Библия

Значение и произход

Думата „библия“, произхождаща от гръцката дума biblia, т.е. книги, означава именно някакво множество.  

Като синоним на думата Библия се използва понятието Писание или Писания. Тя включва книгите на двата завета – Стария и Новия.

Носител на Божието послание

В Свещеното Писание освен историческа информация е записано и Божието откровение към хората, Божият план за спасение на човечеството. 

Във всяка книга на Библията откриваме месианската нишка, която прави тези текстове да са не просто поредица от книги, но част от едно цяло, макар и различни като стил, време на написване и авторство. 

Основата на Библията е Божието послание, отправено към човека по различни начини и най-накрая въплътено в Иисус Христос.

Книги от Стария Завет

1

Първа Книга Моисеева

"Битие"

2

Втора Книга Моисеева

"Изход"

3

Трета Книга Моисеева

"Левит"

4

Четвърта Книга Моисеева

"Числа"

5

Пета Книга Моисеева

"Второзаконие"

6

Книга

"Иисус Навин"

7

Книга

"Съдии Израелеви"

8

Книга

"Рут"

9

Първа Книга

"Царства"

10

Втора Книга

"Царства"

11

Трета Книга

"Царства"

12

Четвърта Книга

"Царства"

13

Първа Книга

"Паралипоменон"

14

Втора Книга

"Паралипоменон"

15

Първа Книга

"Ездра"

16

Книга

"Неемия"

17

Втора Книга

"Ездра"

18

Книга

"Товита"

19

Книга

"Иудит"

20

Книга

"Естир"

21

Книга

"Иова"

22

Книга

"Псалтир"

23

Книга

"Притчи Соломонови"

24

Книга

"Еклисиаста"

25

Книга

"Песен на Песните от Соломона"

26

Книга

"Премъдрост Соломонова"

27

Книга

"Премъдрост на Иисуса Син Сирахов"

28

Книга

"Пророк Иисая"

29

Книга

"Пророк Иеремия"

30

Книга

"Плач Иеремиев"

31

Книга

"Послание на Иеремия"

32

Книга

"Пророк Варуха"

33

Книга

"Пророк Иезекииля"

34

Книга

"Пророк Даниила"

35

Книга

"Пророк Осия"

36

Книга

"Пророк Иоиля"

37

Книга

"Пророк Амоса"

38

Книга

"Пророк Авдий"

39

Книга

"Пророк Иона"

40

Книга

"Пророк Михей"

41

Книга

"Пророк Наума"

42

Книга

"Пророк Абакума"

43

Книга

"Пророк Софония"

44

Книга

"Пророк Агей"

45

Книга

"Пророк Захария"

46

Книга

"Пророк Малахия"

47

Първа Книга

"Макавейска"

48

Втора Книга

"Макавейска"

49

тРЕТА Книга

"Макавейска"

50

Трета Книга

"Ездра"

49

Първа Книга Моисеева

"Битие"

50

Първа Книга Моисеева

"Битие"

Книги от Новия Завет

1

Книга

"Евангелие според Матей"

2

Книга

"Евангелие според Марко"

3

Книга

"Евангелие според Лука"

4

Книга

"Евангелие според Йоан"

5

Книга

"Деяния на Светите Апостоли"

6

Книга

"Послание на Свети Яков"

7

Книга

"Първо Послание на Свети Петър"

8

Книга

"Второ Послание на свети Петър"

9

Книга

"Първо Послание на Свети Иоан"

10

Книга

"Второ Послание на Свети Иоан"

11

Книга

"Трето Послание на Свети Иоан"

12

Книга

"Послание на Свети Иуда"

13

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Римляни"

14

Първа Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Коринтяни"

15

Втора Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Коринтяни"

16

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Галатяни"

17

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Ефесяни"

18

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Филипяни"

19

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Колосяни"

20

Първа Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Солуняни"

21

Втора Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Солуняни"

22

Първа Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Тимотей"

23

Втора Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Тимотей"

24

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Тит"

25

Книга

"Послание на
Св. Павел Апостол до Филимона"

26

Книга

"Послание до Евреите"

27

Книга

"Откровение на
Св.Йоан Апостол"

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.