Рождество Христово – 25 Декември

Рождество Христово – литургия през деня

25 декември

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.             52, 7-10

Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори на Сион: „Бог твой се възцари!“ Ето гласът на твоите стражи: те издигаха глас, и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион.

Тържествувайте, пейте наедно, развалини иерусалимски, защото Господ утеши народа си – изкупи Йерусалим. Възпретна Господ светата си мишца пред очите на всички народи, и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1.2-2ав.3сд-4,5-6 (О: 3с)

 

О Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото той извърши чудеса. Неговата десница и неговата света мишца му доставиха победа. O

 

Господ яви своето спасение, пред очите на народите откри своята правда. Спомни си той своята милост и верността си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасените от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски; при звука на тръби и рог тържеставувайте пред царя Господа. О

 

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.            1, 1-6

Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете: и който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с, мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините: и стана толкова по – горен от Ангелите, колкото по – славно име е наследил.

Защото кому от Ангелите някога бе казал: „Син мой си Ти, Аз днес Те родих.“ И пак: „Аз ще му бъда Отец, а Той ще ми бъде Син?“ Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: „Да Му се поклонят всички Ангели Божии.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Свет ден блесна за нас: дойдете, народи, и поклонете се на Господа: Защото днес слезе велика светлина върху земята. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1, 1-18

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.

То беше в начало у Бога. Всичко чрез него стана и без него не стана нито едно от онова, което е станало.

В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците, светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.

Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Със света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна; дойде у своите си, и своите Го не приеха.

А на всички ония, които го приеха – на вярващите в Неговото име – даде възможност да станат Божии чеда; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.

И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

Иван свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, когото казах: „Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваще по – напред от мен.“

И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истина произлезе чрез Исуса Христа.

Бога никой никога не е видял: Еднородният Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.