Рождество Христово – 24 Декември

Рождество Христово – среднощна литургия

24 декември

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.             9, 2-4.6-7

Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина: върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина. Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка. Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител Ти ще съкрушиш както в деня на Мадиам.

Защото младенец ни се роди – Син ни се даде; властта е на раменете му, и ще му дадат име: „Чуден, Съветник, Бог крепък. Отец на вечността. Княз на мира.“ Неговата власт и мир без край ще расте върху престола на Давид и в царството му, за да го утвърди той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и до века. Ревността на Господа Саваот ще извърши това.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95,1-2а.2в-3.11-12.13 (О: Лк 2,11)

 

О Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.

 

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земьо. Пейте на Господа, благославяйте името му. O

 

Благовестете от ден на ден неговото спасение. Разгласяйте между народите славата му, по всички племена – чудесата му. О

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълня; нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета. О

Пред лицето на Господа, защото иде, защото той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда и народите – по своята истина. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит            2, 11-14

Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благовестя ви голяма радост: днес ни се роди Спасител, Христос Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2, 1-14

През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват, всеки в своя град.

Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна.

А когато бяха те там, дойде й време да роди и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемницата.

В тая същата сбрана имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много. И рече им Ангелът: „Не бойте се: Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.“ И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше:

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.