Рождественско време – 9 януари

Рождественско време

9 януари или сряда след Богоявление

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           4,11-18

Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.

Че ние пребъдваме в него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.

Който изповядва, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той – в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.

Любовта у нас се за туй съвършенствува, за да имаме дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в тоя свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка; който се бои, не е съвършен в любовта.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71, 2.10-11.12-13 ( О: срв 11)

 

О Ще ти се поклонят. Господи, всички народи на земята.

 

Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син – твоята правда, за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O

 

Царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат, царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат. Ще му се поклонят всички царе, ще му служат всички народи. O

 

Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник. Ще бъде милосърден към бедния, и сиромаха, и ще спаси душите на бедните. O

 

О Алилуя. Слава на Тебе, Христе, проповядван на езичници; слава н Тебе, Христе, приет с вяра в света. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6, 45-52

След като се наситиха пет хиляди мъже, Исус веднага накара учениците Си да влязат в кораба и да минат пред Него назсреща към Витсаида, докле Той разпусне народа. И като се отдели от тях, отиде на планината, за да се помоли.

Привечер корабът беше сред морето, а Той самичък на сушата. И ги видя да се измъчват при плаването, понеже има беше противен вятърът; а около четвърта стража през нощта приближи се до тях, кат ходеше по морето и искаше да ги отмине.

Като го видяха да ходи по морето, те помислиха, че това е привидение, и извикаха; защото всички го видяха и се смутиха. Той веднага заговори с тях и им рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се!“ И влезе при тях в кораба, и вятърът утихна.

И те извънредно се слисаха в себе си; защото не бяха се вразумили от чудото с хлябовете, понеже сърцето им се беше вкаменило.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.