Рождественско време – 8 януари

Рождественско време

8 януари или вторник след Богоявление

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           4,7-10

Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов.

Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в свет своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състо любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и провод Сина си да стане умилостивение за нашите грехове.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71, 2.3-4.ав. 7-8 (О: Срв 11)

 

О Ще ти се поклонят. Господи, всички народи на земята.

 

Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син твоята правда; за да съди праведно твоите люде, и твоите бедни в съда. O

 

Планините да донесат мир на людете, и хълмовете – правда. Да съди бедните от народа, да спаси синовете на сиромаха. O

 

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир, докле месечина трае. Той ще владее от море до море и от Реката до краищата на земята. O

 

О Алилуя. Господ ме прати да благовестя на бедните, да проповядвам на пленените освобождение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6, 33-44

В онова време:

Исус видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир; и захвана да ги поучава много.

И понеже времето бе вече много напреднало, учениците Му се приближиха до него и казват: „Тук мястото е пусто, и вече е късно; разпусни ги, за да отидат в околните колиби и села и си купят хляб, понеже няма какво да ядат.“

Той им отговори и рече: „Дайте им вие да ядат…“

А те му казват: „Нима да идем да купим за двеста динаря хляб и да им дадем да ядат?“

А Той ги попита: „Колко хляба имате? Идете и вижте.“

Като узнаха, казаха: „Пет хляба и две риби.“

Тогава им заповяда да насядат всички по зелената трева на купчини, на купчини. И насядаха на лехи, на лехи по сто и по петдесет. Той взе петте хляба и двете риби и, като погледна към небето, благослови и разчупи хлябовете, и даде на учениците Си, за да им ги наслагат; също и двете риби раздели на всички. И ядоха всички, и се наситиха. И дигнаха къшеи хляб и остатъци от рибите дванайсет пълни коша. А ония, които ядоха хлябовете, бяха до пет хиляди мъже.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.