Рождественско време – 7 януари

Рождественско време

7 януари или понеделник след Богоявление

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           3,22-4,6

Възлюбени.

Каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред Него.

А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Исуса Христа, да любим един други, както ни е дал заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той – в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал.

Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога; защото много лъжепророци се явиха в света. По това познавайте Божия дух; всеки дух, който изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, е от Бога; а всеки дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, а и сега е вече в света.

Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, който е във вас, е по-голям от онзи, който е в света. Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 2, 7-8.10-11 (О: 8а)

 

О Ще ти дам народите в твое наследие.

 

Ще възвестя определението му: Господ ми каза: „Син мой си ти: аз днес те родих.“ Искай от мене, и ще ти дам народите за твое наследие, и всичко до край земя — за твое владение. O

 

И тъй, вразумете си, царе; вземете поука, съдии земни. Служете на Господа със страх, и радвайте се пред него в трепет. O

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцерява­ше всяка болест у народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              4, 12-17.23-25

В онова време:

Като чу Исус, че Иван е предаден, отиде в Галилея, и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина.“

Оттогава Исус начена да проповядва и да казва: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.“

И ходеше Исус по цяла Галилея, като поучаваше в синогогите им, и проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи и хванати от бяс и луничави, и разслабени, и той ги изцери. И подире Му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетградие, от Йерусалим и Юдея и изотвъд Йордан.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.