Рождественско време – 7 януари *

Рождественско време

7 януари

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           5, 14-21

Възлюбени:

Дръзновението, що имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме, каквото сме просили от Него.

Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему – сиреч, на оня, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт.

Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, а лукавият го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истинния Бог; и ние пребъдваме в истинния Бог – Неговия Син Исус Христос. Той е истински Бог и живот вечен,

Чеда, пазете себе си от идолите. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 149, 1-2.3-4.5-6a и 9в (О: 4а)

 

О Господ благоволи към своя народа.

 

Пейте на Господа песен нова: хвала Нему в събранието на светиите. Да се весели Израил за своя Създател; синовете на Сион да се радват за своя цар. O

 

Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят. Защото Господ благоволи към своя народ, прослави смирените със спасение. O

 

Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. Славословия към Бога да бъдат в устата им;. тази чест е за всички светии. O

 

О Алилуя. Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна на смъртна сянка изгря светлина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              2, 10-12

В онова време:

Имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там.

Поканен беше на сватбата също Исус и ученииите Му. И като се привърши виното, казва на Исус майка Му: „Вино нямат.“

Исус й казва: „Какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът ми.“

Майка Му рече на служителите: „Какво ви каже, сторете.“

Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, побираши по две или три мери.

Исус им казва: „Налейте делвите с вода“. И напълниха ги догоре.

Тогава им казва Исус: „Налейте сега и занесете на стария сват.“ И занесоха.

А когато старият сват кусна от водата, що бе превърната на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които биха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца, и му каза: „Всеки човек слага първом доброто вино, и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.“

Така Исус тури начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си; и ученините Му повярваха в Него.

След това слезе в Капернаум сам и майка Му, и братята Му, и учениците Му, и там престояха не много дни.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.