Рождественско време – 6 януари

Рождественско време

6 януари

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           5, 5-6.8-13

Възлюбени:

Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий?

Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв; не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, който свидетелствува, понеже Христос е истина. И три са, които свидетелствуват на земята: Духът и водата и кръвта; трите са едно. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син. Който вярва в Сина Божи, има свидетелството Божие в себе си. Който не вярва Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за своя Син.

А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот.

Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 147, 12-13.14-15.19-20 (О: 12а)

 

О Хвали, Иерусалиме Господа.

 

Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе твоя Бог. Защото Той укрепва заверките на твоите порти, благославя твоите синове всред тебе. O

 

Той утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища. Праща на земята своето слово, Неговото слово бързо върви. O

 

Той яви своето слово на Яков, своите наредби и своите съдби – на Израил. На никой друг народ Той не е сторил това, и неговите съдби те не знаят. O

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцерява­ше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1, 6в-11

В онова време:

Иван проповядваше, думайки: „След мене иде по-силният от мене, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му. Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Свети.“

И в ония дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иван в Йордан и когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него; и глас биде от небесата: Ти си моят Син възлюбен, в когото е Моето благоволение.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.