Рождественско време – 5 януари

Рождественско време

5 януари

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           3,11-21

Възлюбени:

Такова е благовестието, което чухте изпърво – да любим един дру­гиго. Не като Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му – праведни.

Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, пребъдва в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец: и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.

Любовта познахме в това, че Той положи за нас душата си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята.

А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си – как пребъдва в такъв Божията любов?

Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си.

Защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99, 2.3.4.5 (О: 2а)

 

О Възкликнете на Господа, цяла земйо.

 

Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. O

 

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. O

 

Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваления, славете Го, благославяйте името Му. О

 

Защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и Неговото истина е в род и род. О

 

О Алилуя. Светъл ден ни озари: дойдете, народи, и обожавайте Гос­пода; защото днес слезе голяма светлина на земята. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,43-51

В онова време:

Исус поиска да отиде в Галилея; и намира Филипа. И Исус му казва: „Върви след Мене.“ А Филип беше от Витенида, от града на Андрей и Петър.

Филип намира Натанаил и му казва: „Намерихме Исуса, сина Иосифов,от Назарет, за когото писа Мойсей в Закона, и говориха пророците.“

А Натанаил му рече: „От Назарет може ли да излезе нещо добро?

Исус видя Натанаила да отива към Него и казва: „Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.“

Натанаил Му казва: „Отде ме познаваш?“

Исус отговори и рече: „Преди Филип да те повика, когато ти беш под смоковницата, видях те.“

Натанаил Му отговори: „Рави, Ти си Син Божи, Ти си Царят Израилев.“

Исус му отговори и рече : „Ти вярваш, понеже ти казах: „Видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.“

И каза му. „Истина, истина ви говоря: От сега ще виждате небето отворено и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.