Рождественско време – 4 януари

Рождественско време

4 януари

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           3,7-10

Чеда, никой да не ви прелъстява. Който върши правда, праведен е, както Той е праведен. Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божи, за да разруши делата на дявола.

Всеки, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето му пребъдва в него, и не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всеки, който не върши правда, не е от Бога, също който и не обича брата си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1.7-8.9 (О: 3а)

 

О Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и неговата света мишца му доставиха победа. O

 

Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и който живеят в нея. Да ръкоплескат реките, да ликуват с тях планините. О

 

Пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята, Той ще съди вселената праведно, и народите – верно. О

 

О Алилуя. Бог, след като в старо време говори на отците ни чрез пророците, а последните тия дни говори ни чрез Сина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,35-42

В онова време:

Стоеше Иван и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: „Ето Агнецът Божий“. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса.

А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им:

„Какво търсите?“ Те му отговориха: Рави (което значи: учителю), да живееш? Казва им: „Дойдете и вижте.“ Те отидоха и видяха, де живее; и престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.

Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Ивана и бяха тръгнали след Него, беше Андрея, брат на Симона Петра.

Той пръв намира брата си Симона и му казва: „Намерихме Месия (което значи Христос).“ И заведе го при Исуса, а Исус, като се вгледа в него, рече: „Ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък).

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.