Рождественско време – 3 януари

Рождественско време

3 януари

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           2, 29 – 3,6

Възлюбени,

Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всеки, който върши правда, е роден от Него.

Вижте, каква любов ни е дал отец – да се наречем чеда Божи и сме.

Затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е.

И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както и Той чист. Всеки, който прави грях, прави и беззаконие; и грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма. Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава; всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1.3сд – 4.5 – 6 (O: За)

 

О Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и неговата мишца Му доставиха победа. O

 

Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

Пейте на Господа с гусли, с гусли и глас псаломски; при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господа. О

 

О Алилуя. Словото стана плът и живя между нас. На ония, които го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,29-34

На другия ден Иван вижда Исуса, че отива към него, и казва: „Ето Агнецът Божи, който взима върху си греха на света. Този е, за когото аз казах: „след мене иде Мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.“ Аз Го не познавах; но за да стане Той явен на Израил, затова дойдох да кръшавам с вода.“

И свидетелствуваше Иван, казвайки: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него. Аз Го не познавах; но Оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: „Над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, който кръщава с Дух Свети“. И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.