Рождественско време – 2 януари

Рождественско време

2 януари

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           2,22-28

Възлюбени

Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всеки, който отрича Сина,  няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И това е обещанието, което Сам ни обеща – вечният живот.

Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват.

И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и

 нямате нужда да ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него според както ви е научило.

И тъй, чеда, пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от Него, кога дойде.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1.2-3ав.3сд-4 (О: 3а)

 

О Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото той чудеса извърши. Неговата десница и неговата светла мишца му доставиха победа. O

 

Господ яви своето спасение, пред очите на народите откри своята правда. а Спомни си той своята милост и верността си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

О Алилуя. В старо време по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,19-28

И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите проводиха от Иерусалим свещеници и левити да го попитат: „Кой си ти?“

Той изповяда и не се отрече; той изповяда: „Не съм аз Христос.“ И попитаха го: „А що си? Илия ли си ти?“

Рече: „Не съм.“

„Пророкът ли си ти?“

И отговори: „Не.“

Тогава му рекоха „Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?“

Той рече: „Аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен“, както е казал пророк Исаия.

А пратениците бяха измежду фарисеите. Те го попитаха и му рекоха „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?“

Йоан им отговори и рече: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, когото вие не познавате. Той е Идещият след мене, който ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му.“

Това стана във Витавара, отвъд Иордан, дето Йоан кръщаваше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.